ม.ร. เข้าร่วมโครงการเสริมคุณภาพชีวิต และคุณค่าบัณฑิต

ม.ร. เข้าร่วมโครงการเสริมคุณภาพชีวิต และคุณค่าบัณฑิต

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.ร.) นำโดย นายสืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดี ได้เข้าร่วมโครงการเสริมคุณภาพชีวิต และคุณค่าบัณฑิต (หลักสูตรดูงานจิตอาสา) จัดโดยสถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ม.ร.ที่ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) มี พ.อ.ธีรพล ศรีฉ่ำ ผู้ดูแลศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (เขตบางเขน) พร้อมทหารวิทยากร ต้อนรับ

พ.อ.ธีรพล เล่าว่า การเรียนรู้จากศูนย์ฝึกจิตอาสา เป็นสถานที่หนึ่งในพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 10 เช่น ปี 2534 มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกี่ยวกับพัฒนาแหล่งน้ำ และพระองค์ท่านยังได้เห็นถึงความสำคัญของศูนย์ฝึกฯ แห่งนี้ ว่าเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง

ตลอดจนสืบสานพระราชกรณียกิจจากในหลวงรัชกาลที่ 9 มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลักดันปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ มาแนะนำให้ประชาชนประยุกต์ใช้ในอาชีพ

“ศูนย์ฝึก 904 ได้รวบรวมวัฒนธรรม และภูมิปัญญาชาวไทยจากทุกภูมิภาค เช่น วิถีชาวนา วิถีชาวน้ำ วิถีชาวดอย รวมถึง วิถีชาวเมืองที่มีการใช้พื้นอย่างจำกัด นอกจากบรรยายให้ความรู้แล้ว สถานที่แห่งนี้ยังมีฐานการเรียนรู้เพื่อฝึกเอาตัวรอดเมื่อเผชิญวิกฤตต่างๆ อย่างน้อย 2-3 วัน ระหว่างรอหน่วยกู้ภัยให้การช่วยเหลือ ได้ฝึกการดำรงชีพในป่า การหาอาหารจากท้องถิ่นเพื่อรับประทาน การสื่อสารในภาวะวิกฤต และทักษะอื่นๆ ที่สำคัญ

ม.ร. เข้าร่วมโครงการเสริมคุณภาพชีวิต และคุณค่าบัณฑิต

ปัจจุบัน ศูนย์ฝึก 904 แบ่งพื้นที่เป็น 3 แปลง ประกอบด้วย แปลง 1 พื้นที่แก้ปัญหาภูมิสังคม แปลงที่ 2 พื้นที่แก้ปัญหาในสถานการณ์วิกฤต แปลงที่ 3 การพึ่งพาตนเอง โดยศูนย์ฝึก 904 หวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้ นำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ และพัฒนาหน่วยงาน ตลอดจนถ่ายทอดสู่ลูกศิษย์ เพื่อพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น

เหมือนดังพระราชปณิธานของในหลวงที่ว่า ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นายสืบพงษ์ กล่าวว่า เป็นเกียรติที่ได้นำผู้บริหาร ม.ร.มาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น วิธีการปลูกหญ้าแฝก วิถีชีวิตของกระบือ การปลูกป่า 5 ระดับ รวมทั้ง ลงมือทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ นับเป็นการเรียนรู้ และเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง

สถานที่แห่งนี้ นับเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญมากว่า 30 ปี เป็นป่าแห่งการเรียนรู้กลางกรุงเทพฯ ที่พร้อมให้ทุกคนได้สัมผัสวิถีชีวิตความพอเพียง และเป็นผู้มีจิตอาสา ช่วยเหลือตนเอง และผู้อื่นได้ในทุกสถานการณ์

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมอบบทเรียนให้ประชาชนคนไทยได้เรียนรู้ในศาสตร์ที่หาที่ไหนไม่ได้ และในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ทรงผลักดันแหล่งการเรียนรู้นี้ให้ทันสมัย คงอยู่เป็นสถานที่แห่งการศึกษา ที่พร้อมมอบองค์ความรู้ และประสบการณ์ให้ประชาชนทุกคน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ terrasemfronteiras.com

UFA Slot

Releated